Logo Krempna Gmina

Zamówienia Publiczne 2020

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2020 r.

zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego w Gminie Krempna w 2020 roku"

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Informacja o wyborze oferty.

 

Ogłoszenie o konkursie z dnia 06.02.2020 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 06.04.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

Zał. Nr 1 Wycena+Zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

Sprostowanie dot. jednostki napędowej powinno być z zapłonem samoczynnym.

Zawiadomienie

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 20.04.2020 r.

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

Zał. Nr 1 Wycena+Zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zawiadomienie dot. II przetargu

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.04.2020 r.

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

Zał. Nr 1 Wycena+Zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zawiadomienie dot. III przetargu

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2020 r.

zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balatów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Krempna w roku 2020.

Formularz Cenowo-Ofertowy pdf

Formularz Cenowo-Ofertowy

Projekt umowy

Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Świątkowej Wielkiej dz. o nr ewid. 150

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót Świątkowa Wielka dz. o nr ewid. 150

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myscowa nr ewid. działki 858

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Krempna - w roku 2020

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.08.2020 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

SIWZ

Zał. Nr 1a Druk Oferta.

Zał. Nr 1b Druk Oferta.

Zał. Nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..

Zał. Nr 2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. Nr 3 - Wykaz robót

Zał. Nr 4 - Wykaz osób

Zał. Nr 5 - Projekt umowy

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 1.

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 2

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 3

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 4

Zał. Nr 7-Przedmiary robót

Zał. Nr 8 - STWiOR

Zał. Nr 9 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.09.2020 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

SIWZ

Zał. Nr 1a Druk Oferta.

Zał. Nr 1b Druk Oferta.

Zał. Nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. Nr 3 - Wykaz robót

Zał. Nr 4 - Wykaz osób

Zał. Nr 5 - Projekt umowy

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 1.

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 2

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 3

Zał. Nr 7-Przedmiary robót

Zał. Nr 8 - STWiOR

Zał. Nr 9 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 

Zapytanie ofertowe z dnia z dnia 17.09.2020 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2020/2021

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.