Logo Krempna Gmina

News

Wójt Gminy Krempna ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

03.11.2020

Wójt Gminy Krempna

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR, nr rej.: KSY1916

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Krempna 38-232 Krempna 85

Nr tel. 134414045, fax 134414045

e-mail: ugkrempna@wp.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Marka samochodu: STAR

Rok produkcji: 1986 r.

VIN: 6317511

Samochód sprawny. Posiada ważny przegląd techniczny do: 23.09.2021 r.

Dokładny opis przedmiotu sprzedaży ze zdjęciami zawarty jest w Opinii rzeczoznawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się (miał możliwość zapoznania się) ze stanem technicznym zbywanego pojazdu.  

3. Cena wywoławcza pojazdu:

10 975,61 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 61/100).

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

Uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu do oględzin oraz udzielania informacji jest: Jan Skorodyński – pracownik UG Krempna tel. 134414003.

5. Warunki przystąpienia do przetargu.

Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1.

 

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy: przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ugkrempna@wp.pl w tytule e-maila proszę wpisać: Oferta na przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR w terminie do dnia 16.11.2020 r., do godz.10:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

7. Informacje dodatkowe:

1. Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krempna Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 92 8636 1015 2004 1602 5862 0001 w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie.

2. W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 1, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.

4. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości nabywca.

5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Opinia rzeczoznawcy + zdjęcia

  2. Formularz ofertowy


 

ZATWIERDZIŁ: 03.11.2020 r.

                                                                             Wójt Gminy Krempna

                                                                                            (-)

                                                                             Kazimierz Miśkowicz

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.