Logo Krempna Gmina

Odpady komunalne

Właściciele nieruchomości na terenie gminy Krempna

 

Na terenie Gminy Krempna odpady komunalne odbiera firma: Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, która została wybrana w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.
W terminie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

 

Osiągnięte poziomy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Krempna w latach 2017 i 2018

 

Lp.

 Poziom (w %)

2017

2018

1.

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

7,64 %

8,24 %

2.

Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy 

25,12 %

38,69 %

3.

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów 

100%

100%

 

 

 

poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU MIESZKALNYM W CELU REALIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY KREMPNAz dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Gminy Krempna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna

UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna.

UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XV/120/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna.

deklaracja od nieruchomości zamieszkałych

deklaracja od nieruchomości niezamieszkałych

wniosek folia rolnicza.jpg

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna

UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna.

UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna.

UCHWAŁA NR XI/82/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały X/70/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna.

DEKLARACJE 2020

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB OD INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO WYPOCZYNKOWE NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 

               Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest

 

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krempna za 2018 rok

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.