Logo Krempna Gmina

Odpady komunalne

Właściciele nieruchomości na terenie gminy Krempna

 

 

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Krempna

 

 

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca wchodzą nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami.

 

Na gminy nałożono wiele obowiązków, gdzie ich realizacja wymaga dość znacznych wydatków a źródłem pokrycia tych wydatków są opłaty właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami.

 

Zgodnie z art. 6 m w/w ustawy, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo w przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt, Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 

W przypadku stwierdzenia , że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami, albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt, Burmistrz , określa w drodze decyzji wysokość zaległości i przekazuje do Urzędu Skarbowego.

 

Ponadto gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a dostarcza odpady zmieszane, podmiot odbierający odpady informuje gminę, a Wójt, Burmistrz, wydaje decyzję o naliczeniu opłat za dostarczanie odpadów zmieszanych.

W przypadku budynków wielorodzinnych, za powyższe będą obciążani właściciele mieszkań, dlatego istotnym jest funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

Wójt, Burmistrz sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ustawy i prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 9 v, Wójt, Burmistrz może wystąpić z wnioskiem do Policji o pomoc w czynnościach kontrolnych a Policja zobowiązana jest do udzielenia tej pomocy.

Są liczne przypadki gdzie na nieruchomości w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu , zamieszkują dwie lub więcej rodzin. Pomimo, iż obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, to w przypadku porozumienia się, deklarację może złożyć każda rodzina oddzielnie.

Dystrybucja worków na selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. worki: żółty, zielony i różowy będzie prowadzona przez Urząd Gminy Krempna.

Nowa ustawa zmusza do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dlatego też nastąpi likwidacja kontenerów KP – 7.

 

Ponadto informuje się , iż zbywanie odpadów selektywnie zbieranych oraz odpadów mieszanych należy dokonywać poprzez wystawianie worków na własnej nieruchomości- posesji przy drodze publicznej.

W budynkach wielorodzinnych należy zbywać worki poprzez ich wystawianie przed budynkiem wielorodzinnym przy drodze publicznej.

 

Krempna 2013-04-04

poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

informacja

informacja dla właścicieli nieruchomości

uchwała o wzorach deklaracji

deklaracja od nieruchomości zamieszkałych

deklaracja od nieruchomości niezamieszkałych

 

 

 

 

 

 

 
 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.