Logo Krempna Gmina

zamówienia publiczne 2023

 

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2023 r.

„Zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w 2023 dla Gminy Krempna i podległych jej jednostek organizacyjnych ".

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 24.01.2023 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Załącznik - mapa

Informacja z dnia 07.02.2023 r.

Informacja z dnia 15.02.2023 r.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Budowa sieci wodociągowej w m. Świątkowa Mała i Kotań w ramach operacji pn. ,, Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krempna poprzez budowę sieci wodociągowej w Świątkowej Małej i Kotani oraz budowa ...

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o konkursie z dnia 03.03.2023 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji

Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krempna "

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Wykaz robót

Załącznik Nr 3 Wykaz osób

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Załącznik Nr 5 Projekt Umowy

Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa KREMPNA

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kotań

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Wykaz robót

Załącznik Nr 3 Wykaz osób

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Załącznik Nr 5 Projekt Umowy

Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa KOTAŃ

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe ,,Budowa kanalizacji i dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w Wyszowatce w ramach operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krempna poprzez budowę sieci wodociągowej w Świątkowej Małej i Kotani ...

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Wykaz robót

Załącznik Nr 3 Wykaz osób

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Załącznik Nr 5 Projekt Umowy

Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 7 - Program funkcjonalno - użytkowy 

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2023 r.

„Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu „Krempna bez barier” zadanie finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Zał. Nr 3 Projekt umowy

Załącznik Nr 4 Przedmiar robót

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2023 r.

„Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu „Krempna bez barier” zadanie finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Zał. Nr 3 Projekt umowy

Załącznik Nr 4 Przedmiar robót

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe dot.: ,, Bankowej obsługi budżetu Gminy Krempna oraz jej jednostek organizacyjnych

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 07.06.2023 r.

ZMIENIONE ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.