Logo Krempna Gmina

Program Czyste Powietrze

 

Informacje nt. Programu można uzyskać telefonicznie nr 13 44 370 26.

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

 

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Krempna, że w Gminie uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt będzie służył Mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia Mieszkańców w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów. Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Punkt czynny będzie we wtorki i środy w godz. 9:00 – 14:00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 2.

 

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”

Beneficjent: Właściciel lub Współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • poziom podstawowy – osiągający dochody roczne nie wyższe niż 100 000 zł

 • poziom podwyższony – dla którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1 400 zł na członka wieloosobowego gospodarstwa domowego,

 • 1 960 zł na członka jednoosobowego gospodarstwa domowego

Od 1.07.2021 r. podniesieniu ulegają w/w kwoty przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, nieprzekroczenie których uprawnia do podwyższonego poziomu dofinansowania, do wysokości:

 • 125 % najniższej emerytury – aktualnie 1 563,60 zł na członka wieloosobowego gospodarstwa domowego,

 • 175 % najniższej emerytury – aktualnie 2 189,04 zł na członka jednoosobowego gospodarstwa domowego

Zakres rzeczowy:

 • wymiana, zakup i montaż źródła ciepła,

 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,

 • ocieplenie przegród budowlanych,

 • stolarka okienna i drzwiowa,

 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)

Dofinansowaniem mogą być objęte tylko działania wykonane w istniejących budynkach.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest dotrzymanie w zakresie realizowanych działań warunków kwalifikowalności określonych w dokumentach programowych.

Dofinansowanie: w zależności od rodzaju działań od 30% do 75 % kosztów kwalifikowanych, audyt energetyczny do 100 %, nie więcej niż maksymalne kwoty określone dla poszczególnych działań

Limit: do 37 000 zł

Czas realizacji: 30 miesięcy od daty pierwszego poniesionego kosztu kwalifikowanego lub złożenia wniosku

 

Przydatne linki:

Program priorytetowy Czyste Powietrze, Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową,

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania, Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania,

 

Dokumenty Programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r.

Program priorytetowy Czyste Powietrze - wersja obowiązująca od 1 lipca 2021,

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021,

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021,

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021.

 

POZIOMY DOTACJI

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.