Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

22.10.2021

Krempna, 20.10.2021 r.

 

 

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372.) z w o ł u j ę XXIII, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z wynikiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.

 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 4. uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

 5. ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące
  w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

 6. zmiany Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty.

 1. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

 2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zamknięcie obrad sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji

Przewodniczący Rady Gminy Krempna

 

Wiesław Kmiecik

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii, informuję, że Sesja Rady Gminy odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i środków ostrożności oraz zaleceń i wytycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVI-19. Prosi się o uczestnictwo w maseczkach ochronnych, które należy zapewnić we własnym zakresie oraz zachowanie bezpiecznych odległości.

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.