Logo Krempna Gmina

News

zawiadomienie o XXII Zwyczajnej sesji Rady Gminy

23.09.2021

Krempna, 20.09.2021 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ) z w o ł u j ę XXII, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna
z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

6. Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

7. Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za okres
od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

8. Informacja dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2021 – 2036,

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego,

e) przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Krempna, stanowiącej własność gminy,

f) przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Polany, stanowiącej własność gminy,

g) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Krempna stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata,

h) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji

Przewodniczący

Rady Gminy Krempna

(-)

Wiesław Kmiecik

 

 

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii, informuję, że Sesja Rady Gminy odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i środków ostrożności oraz zaleceń i wytycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVI-19. Prosi się o uczestnictwo w maseczkach ochronnych, które należy zapewnić we własnym zakresie oraz zachowanie bezpiecznych odległości.

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.