Logo Krempna Gmina

News

Aktywni Obywatele – kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

10.12.2020

AKTYWNI OBYWATELE – RUSZA KOLEJNY KONKURS DOTACYJNY DLA ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH

PRAWIE 10,5 MLN EUR CZEKA NA ORGANIZACJE SPOŁECZNE W II KONKURSIE NA
PROJEKTY TEMATYCZNE W PROGRAMIE AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY.
O DOTACJE MOGĄ SIĘ STARAĆ M.IN. STOWARZYSZENIA, FUNDACJE,
SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE, KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH. W KONKURSIE
WSPIERANE BĘDĄ DZIAŁANIA W TRZECH OBSZARACH: (1) ANGAŻOWANIE
OBYWATELI I OBYWATELEK W SPRAWY PUBLICZNE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE, (2)
OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I RÓWNE TRAKTOWANIE ORAZ (3) WZMOCNIENIE GRUP
NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE. WNIOSKI WSTĘPNE MOŻNA SKŁADAĆ DO 11
STYCZNIA.

W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które
prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program
kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej
doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym
dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w
ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do
62,5 tys. EUR). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich
zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe
są także konsultacje telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone
organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia,
Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę
dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych
partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe
może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji:
inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie
środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające
kobiety oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i
seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania
przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia
działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty,
które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych
poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu
informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące
webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat
konkursu znajdują się na stronie:

aktywniobywatele.org.pl

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze
środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię,
Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech
organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia
oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim
działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi
w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej,
wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także
poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do
mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i
seksualnych).

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.