Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

28.10.2020

                                                                                          Krempna, 28.10.2020 r.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713.) z w o ł u j ę  XVII, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 5 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Krempna
z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 5.  Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za okres
         od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z wynikiem sprawdzianu i egzaminu.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.
 2. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krempna.
 3. zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2018 r.
  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna.
 4. uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

  8. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
  9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
  10. Wolne wnioski i zapytania.
  11. Zamknięcie obrad sesji.                                                                       

Proszę o wzięcie udziału w sesji                                                           

                                                                                                          Przewodniczący  Rady Gminy Krempna

                                                                                                            (-)

                                                                                                    Wiesław Kmiecik

Ze względu na wprowadzenie w na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, iż obecność sołtysów na sesji jest nieobowiązkowa, a sesja odbędzie się przy zachowaniu reżimów sanitarnych. Prosi się o uczestnictwo w maseczkach ochronnych, które należy zapewnić we własnym zakresie oraz zachowanie bezpiecznych odległości.   

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.