Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krempna

12.06.2020

                                                                                                             Krempna, 10.06.2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) z w o ł u j ę XIV, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu obrad z XII Sesji Rady Gminy.

 5. Przyjęcie protokołu obrad z XIII Sesji Rady Gminy.

 6. Sprawy organizacyjne i korespondencja do Rady Gminy Krempna.

 7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 8. Raport o stanie Gminy.

8.1 przedstawienie ,, Raportu o stanie gminy’’;

8.2.Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy’’ za 2019 rok.

8.3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krempna.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2019 r.

9.1.Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2019 r.

9.2.Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2019 rok.

9.3.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2019 r.

9.4.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna za 2019 rok
i wniosku w sprawie absolutorium.

9.5.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 8/4/2020 z dnia 25 maja r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

9.6.Dyskusja.

9.7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

9.8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2019 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie :

10.1.zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.,

10.2 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2020-2031,

10.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2019 rok.,

10.4 zwolnienia od podatku od nieruchomości,

10.5 rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenia lokalnej ,, tarczy antykryzysowej”),

10.6.zmiany Uchwały Nr XII/94/2020 Rady Gminy Krempna z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Rzeszów.

11. Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2019 r.:

 • Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie,

 • Informacja Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

12. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2019 r.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Krempna

                                                                                            Wiesław Kmiecik

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.