Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krempna

16.12.2019

                                                                                                              Krempna, 12.12.2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.)   z w o ł u j ę XI, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10 oo w Urzędzie Gminy
Krempna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu obrad z IX Sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r.

  5. Przyjęcie protokołu obrad z X Sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2019 r.

  6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

  7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2020 r.,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2020 – 2026,

c) zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2019 – 2025,

e) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,

f) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

g) powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. współpracy Gminy z Magurskim Parkiem Narodowym,

h) wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Gminy ds. współpracy Gminy
z Magurskim Parkiem Narodowym,

i) uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2020 r.,

 j) uchwalenie planów pracy komisji Rady Gminy na 2020 r.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

                                                                      

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                           Gminy Krempna

 

Wiesław Kmiecik

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.