Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

29.10.2019

Krempna, 28.10.2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) z w o ł u j ę IX, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 12 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

  5. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

  6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.,

b) uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.,

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego
w budynku Remizy OSP w Polanach

d) przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna,

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

g) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

7. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji

Przewodniczący Rady Gminy Krempna

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.