Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

23.09.2019

Krempna, 19.09.2019 r.

                                                                                         .…………………………….

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) z w o ł u j ę  VIII, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4. Informacja dotycząca budowy sieci światłowodowej w Gminie Krempna.

   5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

   6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

  7. Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.,

b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempnej,

c) udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach,

d) częściowego umorzenia należności Zakładu Gospodarki w Krempnej,

e) zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2018 Rady Gminy Krempna z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,

g) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

        9. Informacja Komisji Rewizyjnej z realizacji funduszu sołeckiego w 2018 rok.

     10. Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za okres
 od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad sesji.                                                                    

Proszę o wzięcie udziału w sesji                                                              

                               

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Krempna

                                                                                                    

                                                                                                          Wiesław Kmiecik

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.