Logo Krempna Gmina

News

STYPENDIA POMOSTOWE

18.07.2019

STYPENDIA POMOSTOWE
www.kowr.gov.pl
M A T U R Z Y S T O !!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny,
chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich
i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr
powinieneś to przeczytać!
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
ogłasza:
Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020
Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2019r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością .
 osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www. stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2019r. do dnia 14 sierpnia 2019r. (do godz.16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020” - Segment IA.
Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www. stypendia-pomostowe.pl
Informacji o programie udzielają:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź Oddział Terenowy w Rzeszowie
tel. 42 632 59 91, 631-95-58 tel. 17 853 78 87

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.