Logo Krempna Gmina

News

XVI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Piękno Podkarpacia”

10.06.2019

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

zapraszają do udziału
w XVI Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym

„Piękno Podkarpacia”

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:


Konkurs jest organizowany w ramach imprezy plenerowej
GRZYBY – HARASIUKI 2019”.


Tematem konkursu jest ukazanie piękna przyrody Podkarpacia
z uwzględnieniem darów natury, jakimi są grzyby.

 

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy fotografujący.


Każdy autor może nadesłać do ośmiu prac wykonanych w dowolnej technice
o minimalnych wymiarach 20 x 30cm.


Każdą pracę należy czytelnie opisać podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz tytuł pracy.

 

Do zdjęć proszę załączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Nagrodzone prace przejdą na własność organizatorów i będą służyć do celów wystawienniczych oraz promocyjnych.

 

Terminarz:

 

Nadsyłanie prac do 31 lipca 2019 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury, 37-413 Harasiuki

 

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o wynikach nastąpi
do dnia 20 sierpnia 2019 r.

 

Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 1 września 2019 r. o godz. 1600 podczas imprezy „GRZYBY – HARASIUKI 2019”

 

Laureatom konkursu przyznane zostaną cenne nagrody rzeczowe

oraz dyplomy ufundowane przez organizatorów.

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit ”a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Piękno Podkarpacia - 2019” przez Administratora danych - Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 A.

 

....................................

(data i czytelny podpis)

* - niepotrzebne skreślić

 

 

RODO -Klauzula informacyjna

 

 1. Administrator danych – Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach z siedzibą
  37-413 Harasiuki 112A,

 2. Dane kontaktowe administratora – z administratorem Gminnym Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez Dyrektora można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora oraz tel. 15 871331. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. Cele przetwarzania i podstawa prawna – Pani/ pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Piękno Podkarpacia- 2019”

 5. Odbiorcy danych – Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy o realizację przedsięwzięcia, podmiotom promującym i przekazującym relacje i imprezy, instytucjom z którymi Administrator współpracuje przy organizacji imprezy.”

 6. Okres przechowywania danych – dane będą przechowywane do końca roku 2019.

 7. Prawa podmiotów danych –przysługuje Pani/panu prawo dostępu do Pani/pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i wycofania zgody.

 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Pani/panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  w państwie członkowskim Pani/Pana.

 9. Źródło pochodzenia danych – od osób które wyraziły zgodę na udział,

 10. Informacja obowiązku podania danych - RODO

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.