Logo Krempna Gmina

News

informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

14.05.2019

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


 

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

 

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

- pomoc i wsparcie zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych na terenie powiatu jasielskiego;

- współpraca z kuratorami, pedagogami szkolnymi, asystentami i pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania występujących trudności wychowawczych oraz edukacyjnych;

- organizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych;

- poradnictwo rodzinne w formie konsultacji indywidualnych

 

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

Tel. 013 448 34 40

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

 

www.pcprjaslo.info

pcprjaslo@pcprjaslo.info

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego, rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu jasielskiego

2.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

- poradnictwo rodzinne w formie konsultacji indywidualnych

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

Tel. 13 448 58 38

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

oik@pcprjaslo.info

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

PSYCHOLOGICZNE

3.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jaśle

 

-pomoc psychologiczna,

-psychoterapia

38-200 Jasło

ul. Słowackiego 6

Tel.13 44 645 46

Pon.– Pt

7.00-19.00

(sekretariat 7.00-16.00)

www.pppjaslo.pl

pppjaslo@wp.pl

 

 

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkół na terenie powiatu jasielskiego

4.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

- poradnictwo

i konsultacje psychologiczne,

- oddziaływania terapeutyczne

dla osób/rodzin znajdujących się

w sytuacjach kryzysowych

oraz dla rodzin zastępczych

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

Tel. 13 448 58 38

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

oik@pcprjaslo.info

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

 

PEDAGOGICZNE

5.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

pomoc pedagogiczna, logopedyczna, doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 6

Tel.13 44 645 46

Pon. – Pt

7.00-19.00

(sekretariat 7.00-16.00)

www.pppjaslo.pl

pppjaslo@wp.pl

 

Dla dzieci, uczniów,

rodziców, nauczycieli ze szkół na terenie powiatu jasielskiego

 

6.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

- poradnictwo

i konsultacje pedagogiczne udzielane osobom/rodzinom znajdującym się

w kryzysach, niewydolnym

w zakresie opiekuńczo-wychowawczym

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

Tel. 13 448 58 38

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

oik@pcprjaslo.info

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

 

POMOC SPOŁECZNA

7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

 

- udzielanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych,

-- informowanie o przysługujących ulgach i uprawnieniach wynikających z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności,

- pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;

-udzielanie informacji o realizowanych programach finansowanych ze środków PFRON i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych

 

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

Tel. 013 448 34 40

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

www.pcprjaslo.info

pcprjaslo@pcprjaslo.info

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

1)Gmina Jasło

 

 

 

 

 

2) Gmina Osiek

Jasielski

 

 

3) Gmina Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

 

4) Gmina Krempna

 

 

 

 

5) Gmina Brzyska

 

 

 

 

6) Gmina Skołyszyn

 

 

 

 

7) Gmina Dębowiec

 

 

 

 

 

8) Gmina Tarnowiec

 

 

 

 

9) Gmina Nowy Żmigród

 

 

 

 

 

 

10) Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

 

 

 

1) zagadnienia dotyczące pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych,

koordynacji świadczeń, asystentury rodzinnej, pieczy zastępczej. placówek wsparcia dziennego, programów pomocowych

2) poradnictwo socjalne

3) zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, praca socjalna

4) pomoc finansowa, pomoc rzeczowa,

usługi opiekuńcze

praca socjalna

5) świadczenia z pomocy społecznej, praca socjalna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, za życiem, dobry start, stypendia ,karta dużej rodziny, przemoc w rodzinie, opiekun prawny.

6) udzielanie informacji osobom ubiegającym się o pomoc o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach, wskazanie osobom sposobu rozwiązania problemu, udzielenie pomocy w sporządzaniu pism urzędowych i in.

7) pomoc finansowa, pomoc rzeczowa,

usługi opiekuńcze

praca socjalna

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 4

 

 

 

 

38-223 Osiek Jasielski 112

 

 

38-213 Kołaczyce

ul. Burmistrza Wiejowskiego 1,

 

 

 

 

 

38-232 Krempna 32

 

 

 

 

38 – 212 Brzyska 11 a

 

 

 

 

38-242 Skołyszyn 317

 

 

 

 

38-220 Dębowiec 101

 

 

 

 

 

38-204 Tarnowiec 211

 

 

 

 

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

 

 

 

 

 

 

38 – 200 Jasło

ul. Szkolna 25

 

 

 

Tel. 134481357

134436641

134436642

 

 

 

Tel. 13 4420005

 

 

 

Tel. 13 44 605 30

13 44 602 58

 

 

 

 

 

 

Tel. 13 441-41-01

 

 

 

 

Tel. 13 44 601 03

13 44 100 58

 

 

 

Tel. 134491026

 

 

 

 

Tel. 013 4413730 wew. 42

 

 

 

 

Tel. 13 44 240 89

 

 

 

 

Tel. 134482646

(13) 448-26-21

 

 

 

 

 

 

Tel. 134464328

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 7.30 - 15.30

Śr. 7.30 - 17.00

Pt. 7.30 - 14.00

 

Pn.- Pt: 7.30 – 15.30

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt. 7.30-16.00

Śr. 7.30-15.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.00

 

 

 

Pon. 7:30 - 15:30

Wt -Pt 7:00 - 15:00

 

 

 

Pon-Pt 7.00-15.00

 

 

 

 

Pon.7.30-17.00

Wt-Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.30

 

 

Pon.7.30-15.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30 – 17.00

Czw.7.30- 15.30

Pt. 7.30-14.00

 

Pon.-8.00-16.00

Wt-Pt.7.30-15.30

 

 

 

Pon-Wt.-7.30-15.30

Śr.-7.30-17.00

Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.00

 

 

 

 

Pon. – Pt.

7:30 – 15:30

 

 

 

gops.jaslo@onet.pl

 

 

 

 

 

gopsosiekj@interia.pl

 

 

 

gopskolaczyce@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

www.gops.krempna.pl

gopskrempna@interia.pl

 

 

 

www.gopsbrzyska.pl

gopsbrzyska@interia.pl

 

 

 

www.gopsskolyszyn.bip.gov.pl

gopsskolyszyn@skolyszyn.pl

 

 

 

www.bip.debowiec.pl

gmina@debowiec.pl

 

 

 

 

ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

 

 

 

 

gopsnowyzmigrod@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

www.mopsjaslo.pl

mopsjaslo@mopsjaslo.pl

 

 

 

 

1)Mieszkańcy gminy Jasło

 

 

 

 

2)Mieszkańcy gminy Osiek Jasielski

 

3) Mieszkańcy gminy Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

4) Mieszkańcy gminy Krempna

 

 

 

5) Mieszkańcy gminy Brzyska

 

 

 

6) Mieszkańcy gminy Skołyszyn

 

 

 

7) Mieszkańcy gminy Dębowiec

 

 

 

8) Mieszkańcy gminy Tarnowiec

 

 

9) Mieszkańcy gminy Nowy Żmigród

 

 

 

 

 

10) Mieszkańcy miasta Jasła

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w:

 

1)Gmina Jasło

 

 

 

 

 

 

2) Gmina Osiek

Jasielski

 

 

3) Gmina Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

 

4) Gmina Krempna

 

 

 

5) Gmina Brzyska

 

 

 

 

6) Gmina Skołyszyn

 

 

 

 

 

7) Gmina Dębowiec

 

 

 

 

 

8) Gmina Tarnowiec

 

 

 

 

9) Gmina Nowy Żmigród

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Miasto Jasło/

Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 

- poradnictwo

i konsultacje psychologiczne,

- oddziaływania terapeutyczne

dla osób/rodzin

z problemem uzależnienia

i współuzależnienia

1) pomoc w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych,

motywowanie do podjęcia terapii odwykowej, interwencje środowiskowe, kierowanie na badanie przez biegłych,

kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o przymus leczenia

2) poradnictwo osobom uzależnionym i współuzależnionym

 

3) poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, w zakresie procedury sadowego zobowiązania do leczenia odwykowego, pomoc w zmotywowaniu osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia terapii oraz kompleksowe udzielanie informacji na temat oferty i kontaktów do specjalistycznych placówek zajmujących się terapią dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz pomocą psychologiczną

4) wsparcie, motywowanie do podjęcia terapii, rozmowy interwencyjno - motywacyjne

5) wsparcie i pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu

Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie rozmów profilaktycznych, informacyjnych

7) poradnictwo osobom uzależnionym i współuzależnionym

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 4

 

 

 

 

 

38-223 Osiek Jasielski 112

 

 

38-213 Kołaczyce

ul. Burmistrza Wiejowskiego1,

 

 

 

 

 

38-232 Krempna 32

 

 

 

38 – 212 Brzyska 11 a

 

 

 

 

38-242 Skołyszyn 317

 

 

 

 

 

38-220 Dębowiec 101

 

 

 

 

 

38-204 Tarnowiec 211

 

 

 

 

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

 

 

 

 

 

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Floriańska 8 a

 

 

 

 

Tel. 013 448 34 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 134481357

134436641

134436642

 

 

 

 

Tel. 13 4420005

 

 

 

Tel. 13 44 605 30

13 44 602 58

 

 

 

 

 

 

Tel. 13 441-41-01

 

 

 

Tel. 13 44 601 03

13 44 100 58

 

 

 

Tel. 134491026

 

 

 

 

 

Tel. 013 4413730 wew. 42

 

 

 

 

Tel. 13 44 240 89

 

 

 

 

Tel. 134482646

(13) 448-26-21

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 13 446 47 14

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

 

 

Pn.- Pt: 7:30 - 15:30

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt. 7.30-16.00

Śr. 7.30-15.30

Czw.7.30-15.30

Pt. 7.30-15.00

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

 

 

 

Pon. - Pt 7.00-15.00

 

 

 

 

Pon.7.30-17.00

Wt-Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.30

 

 

 

Pon.7.30-15.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30 – 17.00

Czw.7.30- 15.30

Pt. 7.30-14.00

 

Pon.-8.00-16.00

Wt-Pt.7.30-15.30

 

 

 

Pon-Wt.-7.30-15.30

Śr.-7.30-17.00

Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.00

 

 

 

 

 

 

Wt- od 15.30

 

www.pcprjaslo.info

oik@pcprjaslo.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gops.jaslo@onet.pl

 

 

 

 

 

 

gopsosiekj@interia.pl

 

 

 

gopskolaczyce@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

www.gops.krempna.pl

gopskrempna@interia.pl

 

 

www.gopsbrzyska.pl

gopsbrzyska@interia.pl

 

 

 

www.gopsskolyszyn.bip.gov.pl

gopsskolyszyn@skolyszyn.pl

 

 

 

 

www.bip.debowiec.pl

gmina@debowiec.pl

 

 

 

 

ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

 

 

 

 

gopsnowyzmigrod@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mkrpa@um.jaslo.pl

 

 

 

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Mieszkańcy gminy Jasło

 

 

 

 

 

2)Mieszkańcy gminy Osiek Jasielski

 

3) Mieszkańcy gminy Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

4) Mieszkańcy gminy Krempna

 

 

5) Mieszkańcy gminy Brzyska

 

 

 

6) Mieszkańcy gminy Skołyszyn

 

 

 

 

7) Mieszkańcy gminy Dębowiec

 

 

 

8) Mieszkańcy gminy Tarnowiec

 

 

9) Mieszkańcy gminy Nowy Żmigród

 

 

 

 

 

 

 

10) Mieszkańcy miasta Jasła

 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

11

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

 

 

- poradnictwo

i konsultacje psychologiczne,

- oddziaływania terapeutyczne

dla osób doznających

i stosujących przemoc w rodzinie,

- opracowywanie

i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

w rodzinie,

-opracowywanie

i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”,

- uczestnictwo

w pracach zespołu interdyscyplinarnego

i grup roboczych

 

38-200 Jasło

ul. Rynek 18

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 013 448 34 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pcprjaslo.info

oik@pcprjaslo.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy powiatu

jasielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w:

 

1)Gmina Jasło

 

 

 

 

 

 

2) Gmina Osiek

Jasielski

 

 

3) Gmina Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

 

4) Gmina Krempna

 

 

 

5) Gmina Brzyska

 

 

 

 

6) Gmina Skołyszyn

 

 

 

 

7) Gmina Dębowiec

 

 

 

 

 

8) Gmina Tarnowiec

 

 

 

9) Gmina Nowy Żmigród

 

 

 

10) Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

 

 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań mających na celu

przeciwdziałanie temu zjawisku; interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; informowanie o możliwościach udzielania

pomocy w środowisku lokalnym

2) poradnictwo osobom uwikłanym w przemoc udzielana przez członków ZI

3) rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie

4) wsparcie oraz poradnictwo dla rodzin uwikłanych w przemoc

informacja o najbliższych instytucjach udzielających pomocy

5) sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, niebieskie karty

6) poradnictwo, motywowanie osób do podjęcia terapii, kierowanie osób do odpowiednich instytucji

7) rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemoc w rodzinie

 

 

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 4

 

 

 

 

 

38-223 Osiek Jasielski 112

 

 

38-213 Kołaczyce

ul. Burmistrza Wiejowskiego1,

 

 

 

 

 

38-232 Krempna 32

 

 

 

38 – 212 Brzyska 11 a

 

 

 

 

38-242 Skołyszyn 317

 

 

 

 

38-220 Dębowiec 101

 

 

 

 

 

38-204 Tarnowiec 211

 

 

 

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

 

 

 

38 – 200 Jasło

ul. Szkolna 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 134481357

134436641

134436642

 

 

 

 

Tel. 13 4420005

 

 

 

Tel. 13 44 605 30

13 44 602 58

 

 

 

 

 

 

Tel. 13 441-41-01

 

 

 

Tel. 13 44 601 03

13 44 100 58

 

 

 

Tel. 134491026

 

 

 

 

Tel. 013 4413730 wew. 42

 

 

 

 

Tel. 13 44 240 89

 

 

 

Tel. 134482646

(13) 448-26-21

 

 

 

Tel. 134486338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 7.30 - 15.30

Śr. 7.30 - 17.00

Pt. 7.30 - 14.00

 

 

Pn.- Pt: 7.30 – 15.30

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt. 7.30-16.00

Śr. 7.30-15.30

Czw. 7.30-15.30

Pt 7.30-15.00

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt-Pt 7.00-15.00

 

 

Pon. - Pt 7.00-15.00

 

 

 

 

Pon.7.30-17.00

Wt-Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.30

 

 

Pon.7.30-15.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30 – 17.00

Czw.7.30- 15.30

Pt. 7.30-14.00

 

Pon.-8.00-16.00

Wt-Pt.7.30-15.30

 

 

Pon-Wt.-7.30-15.30

Śr.-7.30-17.00

Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.00

 

Każdy drugi poniedziałek miesiąca

11:30 – 13:30

 

 

 

 

 

gops.jaslo@onet.pl

 

 

 

 

 

 

gopsosiekj@interia.pl

 

 

 

gopskolaczyce@interia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gops.krempna.pl

gopskrempna@interia.pl

 

 

www.gopsbrzyska.pl

gopsbrzyska@interia.pl

 

 

www.gopsskolyszyn.bip.gov.pl

gopsskolyszyn@skolyszyn.pl

 

 

 

www.bip.debowiec.pl

gmina@debowiec.pl

 

 

 

 

ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

 

 

 

gopsnowyzmigrod@interia.pl

 

 

 

 

www.mopsjaslo.pl

mopsjaslo@mopsjaslo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Mieszkańcy gminy Jasło

 

 

 

 

 

2)Mieszkańcy gminy Osiek Jasielski

 

3) Mieszkańcy gminy Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

4) Mieszkańcy gminy Krempna

 

 

5) Mieszkańcy gminy Brzyska

 

 

 

6) Mieszkańcy gminy Skołyszyn

 

 

 

7) Mieszkańcy gminy Dębowiec

 

 

 

8) Mieszkańcy gminy Tarnowiec

 

9) Mieszkańcy gminy Nowy Żmigród

 

 

10) Mieszkańcy miasta Jasła

INTERWENCJA KRYZYSOWA

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

 

 

 

 

Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego w:

 

 

1)Gmina Jasło

 

 

 

 

 

2) Gmina Osiek

Jasielski

 

 

 

3) Gmina Kołaczyce

 

 

 

 

 

 

4) Gmina Krempna

 

 

 

5) Gmina Brzyska

 

 

 

 

6) Gmina Skołyszyn

 

 

7) Gmina Dębowiec

 

 

 

 

 

8) Gmina Tarnowiec

 

 

 

 

9) Gmina Nowy Żmigród

 

 

 

 

10) Miasto Jasło/ Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

- interwencja kryzysowa - zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu

 

 

1)poradnictwo w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowych

2) monitorowanie bezpieczeństwa na terenie gminy/miasta

3) monitorowanie bezpieczeństwa

4) zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków, odtwarzanie zasobów

5) monitorowanie bezpieczeństwa na terenie gminy/miasta

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38-200 Jasło

Ul. Słowackiego 4

 

 

 

 

38-223 Osiek Jasielski 112

 

 

 

38-213 Kołaczyce

ul. Burmistrza Wiejowskiego1,

 

 

 

 

38-232 Krempna 32

 

 

 

38 – 212 Brzyska 11 a

 

 

 

 

38-242 Skołyszyn 317

 

 

38-220 Dębowiec 101

 

 

 

 

 

38-204 Tarnowiec 211

 

 

 

 

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

 

 

 

 

38-200 Jasło, ul. Rynek 12 – budynek Urzędu Miasta

Tel. 013 448 34 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 134481357

134436641

134436642

 

 

 

Tel. 13 4420005

 

 

 

 

Tel. 13 44 605 30

13 44 602 58

 

 

 

 

 

Tel. 13 441-41-01

 

 

 

Tel. 13 44 601 03

13 44 100 58

 

 

 

Tel. 134491026

 

 

Tel. 013 4413730 wew. 42

 

 

 

 

Tel. 13 44 240 89

 

 

 

 

Tel. 134482646

13 448-26-21

 

 

 

 

Tel.13 448 63 48

13 448 63 64

13 448 63 65

kontakt tel. po godzinach pracy:

502 761 700

505 307 469

 

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 7.30 - 15.30

Śr. 7.30 - 17.00

Pt. 7.30 - 14.00

 

Pn.- Pt: 7.30 – 15.30

 

 

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt. 7.30-16.00

Śr. 7.30-15.30

Czw. 7.30-15.30

Pt 7.30-15.00

 

 

Pon. 7.30-15.30

Wt-Pt 7.00-15.00

 

 

Pon. - Pt 7.00-15.00

 

 

 

 

Pon.7.30-17.00

Wt-Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.30

Pon.7.30-15.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30 – 17.00

Czw.7.30- 15.30

Pt. 7.30-14.00

 

Pon.-8.00-16.00

Wt-Pt.7.30-15.30

 

 

 

Pon-Wt.-7.30-15.30

Śr.-7.30-17.00

Czw. 7.30-15.30

Pt.-7.30-14.00

 

 

Pon. 7.30 – 17.00

Wt-Pt. 7.30 – 15.30

 

 

 

 

 

www.pcprjaslo.info

oik@pcprjaslo.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gminajaslo.pl
gmina@gminajaslo.pl


 

www.osiekjasielski.pl
gmina@osiekjasielski.pl

 

www.kolaczyce.pl
sekretariat@kolaczyce.itl.pl

 


www.krempna.pl
ugkrempna@wp.pl


www.brzyska.pl
gmina@brzyska.pl


www.skolyszyn.pl
gmina@skolyszyn.pl

www.debowiec.pl
gmina@debowiec.pl


 

www.tarnowiec.eu
ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl


www.nowyzmigrod.eu
gmina@nowyzmigrod.eu


 

wbizk@um.jaslo.pl

 

Mieszkańcy powiatu jasielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Mieszkańcy gminy Jasło

 

 

 

 

2)Mieszkańcy gminy Osiek Jasielski

 

 

3) Mieszkańcy gminy Kołaczyce

 

 

 

 

 

4) Mieszkańcy gminy Krempna

 

 

5) Mieszkańcy gminy Brzyska

 

 

 

6) Mieszkańcy gminy Skołyszyn

 

7) Mieszkańcy Gminy Dębowiec

 

 

 

8) Mieszkańcy Gminy Tarnowiec

 

9) Mieszkańcy Gminy Nowy Żmigród

 

 

 

 

10) Mieszkańcy powiatu jasielskiego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

15

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

Wsparcie osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w znalezieniu pracy oraz pracodawców
w pozyskiwaniu pracowników

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

Tel. 013 446 34 92,

013 446 50 83

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

www.pup-jaslo.pl

 

sekretariat@pup-jaslo.pl

 

Osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone bezrobociem

 

 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

16

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaśle

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

terapeutyczne, interwencja kryzysowa,

poradnictwo prawne

38-200 Jasło

Ul. Rynek 18

Tel. 013 448 34 40

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

www.pcprjaslo.info

 

pcprjaslo@pcprjaslo.info

oik@pcprjaslo.info

 

 

mieszkańcy powiatu jasielskiego - osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw i ich najbliżsi

PRAWO KONSUMENCKIE

17

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Ochrona praw

konsumenckich

Starostwo Powiatowe

Ul. Rynek 18

38-200 Jasło

Tel. 013 448 64 43

Pon. 7.30-16.30

Wt. 7.30-15.30

Śr. 7.30-14.30

Czw. 7.30-15.30

Pt. 7.30-15.30

www.powiat.jaslo.pl

 

prk@powiat.jaslo.pl

 

Z porad mogą

korzystać

konsumenci, tj. osoby

fizyczne, które

dokonują czynności

prawnej z

przedsiębiorcą dla

celów niezwiązanych z prowadzeniem

działalności

gospodarczej lub

zawodowej.

 

 

PRAWA PACJENTA

18

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp.gov.pl lub (22) 532 82 43

pn. - pt.

08.00-20.00

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

 

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

19

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*) połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

pn.- pt.

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

20

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

08.00-17.00

 

www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

 

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

21

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

 

 

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

 

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

 

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

22

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

07.00 – 18.00

 

www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

 

 

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

 

 

 

PRAWO PRACY

23

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla 13tel. stacj.)

459 599 000

(dla t13el. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie

 

www.bip.pip.gov.pl

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 

 

 

PRAWO PODATKOWE

24

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (

(13 z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z z t13el. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

( z 13tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik

 

 

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

25

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.