Logo Krempna Gmina

News

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r

28.02.2019

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, żeoddnia 1marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym zustawy zdnia 17 grudnia 1998 r. oemeryturach irentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż okwotę 70 zł.W związku ztym Prezes KRUS komunikatem zdnia 13 lutego 2019 r.ogłosił, żekwota rolniczej emerytury podstawowej oddnia 1marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr (wzrost o2,86%). Waloryzacja emerytur irent rolniczych od1marca 2019 r. polega naprzemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 938zł 97 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż okwotę 70 zł. W taki sposób oddnia 1marca 2019 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury irenty rolnicze wypłacane nadzień 28 lutego 2019 r. Jeżeli wwyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe odkwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1marca 2019 r. 1.100,00 zł) Kasa podwyższy je zurzędu dokwoty 1.100,00 zł. Do 1.100,00 zł nie zostaną podwyższone: a)emerytury przyznane napodstawie art. 19 ust. 2ustawy oubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze), b)świadczenia, którychwypłata została zawieszona stosownie doart. 28 lub 34 ustawy oubezpieczeniu społecznym rolników, tj. wzwiązku zprowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów ztytułu zatrudnienia, c)emerytura irenta zubezpieczenia pobierane wzbiegu zemeryturą lub rentą zinnego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur zZUS iKRUS), zwyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej wzbiegu zrentą socjalną, d)emerytury irenty wypłacane wwysokości pro-rata. Od 1marca 2019 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących doemerytur orazrent iwyniosą: dodatek pielęgnacyjny 222 zł 01 gr, dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 333 zł 02 gr,dodatek kombatancki 222 zł 01 gr, dodatek za tajne nauczanie 222 zł 01 gr, dodatek kompensacyjny 33 zł 30 gr, dodatek dla sieroty zupełnej 417 zł 27 gr, ryczałt energetyczny 171 zł 41 gr, świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom max 222 zł 01 gr, świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR max 222 zł 01 gr.Do każdego emeryta irencisty Kasa prześle decyzję onowej kwocie emerytury lub renty. Przewiduje się, żewaloryzacją emerytur irent od1marca 2019 r. objętych zostanie około 1,15 mln emerytów irencistów. Więcej informacji natemat waloryzacji emerytur irent od1marca 2019 r. można uzyskać wzakładce: waloryzacja emerytur irent rolniczychlub wkażdej jednostce organizacyjnej KRUS.

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.