Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krempna

17.01.2019

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst             jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u j ę IV, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 25 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy Krempna  z następującym porządkiem obrad:

             1. Otwarcie sesji.

            2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

            3. Przyjęcie porządku obrad.

           4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

          5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

          6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

         7. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w                 Krempnej za 2018 r.

     8. Ocena realizacji zadań statutowych przez sołectwa.

     9. Podjęcie uchwał w sprawie :

       1) zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

       2) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

       3) przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019 r.

            4) przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

            5) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

  10. Wolne wnioski i zapytania.                                                                    

  11. Zamknięcie obrad sesji.   

 

                                            Przewodniczacy Rady Gminy Krempna

                                                            Wiesław Kmiecik

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.