Logo Krempna Gmina

News

Nieodpłatna Pomoc Prawna

02.01.2019

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Od stycznia 2019 roku powiaty będą świadczyć również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO)

 Tymi punktami są:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka  
    Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło  (Zespół Szkół Nr 4)
    Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
    (z  wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy),  w godzinach od 9:45 do 14:00
    W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w budynku Przychodni nr 1
    Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4,
    38-200 Jasło
    Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
    (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00
    W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

3.  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie – mieści się w budynku Gminnego

     Ośrodka   Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród

     Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku

     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.

 

4. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kołaczycach – mieści się w budynku Szkoły 
     Podstawowej  przy   ul. Szkolnej 7, 38-213  Kołaczyce
     Punkt świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dni robocze od poniedziałku do piątku
     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 12:15

5.  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skołyszynie – mieści się  w budynku
     Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn
     Punkt świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dni robocze od poniedziałku do piątku
     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1.  Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia
     świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
     oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie
     wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych
     i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
     rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających

2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji

3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
    karnej

4. Przeprowadzenie mediacji

5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
    mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Zgłoszeń na  poradę  dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu :
13 448-64-77
(w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8-12.00).

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.