Logo Krempna Gmina

News

Podmioty prowadzące sprzedaż alkoholu

02.01.2019

Oświadczenie należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Krempnej  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku .   W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty    w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy -  art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 487 z późn. zm.). W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić    z wnioskiem o nowe zezwolenie  po upływie 3 lat -  art.18 ust.10  pkt.5 wyż. cyt. ustawy. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  Opłata może zostać uiszczona w  kasie Urzędu Gminy w Krempnej  lub na konto bankowe urzędu  92 8636 1015 2004 1602 5862 0001  Opłata roczna wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.  W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.  Wartość sprzedaży za 2018 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.  Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynoszą:

 

 

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu - do pobrania

L.p.

Rodzaj

sprzedanych

napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana

w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana

w przypadku gdy wartość

sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości

do 4,5% alkoholu

oraz piwa

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi

525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości

powyżej 4,5% do18% alkoholu

(z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi

525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

3.

o zawartości

powyżej 18%

alkoholu

przy wartości sprzedaży

do 77 000 zł – opłata wynosi

2 100 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.