Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

14.12.2018

                                                                                                                  Krempna, 2018.12.12

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.)   z w o ł u j ę III, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy
Krempna z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

  5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

  6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2019 r.,

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2019 – 2025,

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2018 – 2028,

- ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania - nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w Zespole Szkół w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2019 r.,

- uchwalenie planów pracy komisji Rady Gminy na 2019 r.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

                                                                      

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Krempna

Wiesław Kmiecik

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.