Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o II zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

30.11.2018

                                                                                                              Krempna, 28.11.2018 r.

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u j ę II, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez radną.

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIV Sesji Rady Gminy Krempna z 12 października 2018 r.

 6. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

 8. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

       b) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna,

c) powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,

d) wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Regulaminowej,

e) wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Ochrony Środowiska,

f) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krempna,

g) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krempna,

h) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krempna,

i) zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna
na lata 2018 – 2028,

k) ustalenia szczegółowych zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

l) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,

ł) zmiany Uchwały XV/120/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna,

m) uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok ".

10. Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                          Wiesław Kmiecik

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.