Logo Krempna Gmina

News

zawiadomienie o XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Krempnej

05.10.2018

 

                                                                                               Krempna, 05.10.2018 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXIV, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 12 październik 2018 r. (piątek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna
z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a)  zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.,

b) ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formach wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projektu  na terenie Gminy Krempna,

c) zmiany Statutu Gminy Krempna,

d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata,

e) przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania niektórych odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Krempna,

f) przyjęcia ,, Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krempna na lata 2018 – 2022”.

7. Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
 za okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

9.Analiza oświadczeń majątkowych.

10.  Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad sesji.                                                                 

Proszę o wzięcie udziału w sesji                                                           

                               

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                     Czesław Skocz

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.