Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XXXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

21.08.2018

                                                                                                           Krempna, 2018.08.20

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994)  z w o ł u j ę XXXII, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna
na dzień 29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

  5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

  6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

  7. Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2018 – 2028.

c) szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krempna i jej jednostkom organizacyjnym oraz wykazanie organów do tego uprawnionych,

d) udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej,

e) trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krempna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,

f) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myscowej,

g) przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. ,, Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,

h) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Krempna,
i) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krempna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

j) przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Świątkowa Mała, stanowiącej własność gminy.

9. Informacja dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

10. Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

                                                                      

                                                                                   Przewodniczący Rady

Czesław Skocz

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.