Logo Krempna Gmina

News

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „BYĆ KOBIETĄ”

06.07.2018

 

 

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „BYĆ KOBIETĄ”

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o przedłużeniu rekrutacji do projektu: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego:( jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:

 • od 50 roku życia

 • długotrwale bezrobotne,

 • niepełnosprawne,

 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,

 • zamieszkałe na terenach wiejskich

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

 • Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

 • Szkolenia z kompetencji społecznych,

  • Szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu;

  • Pośrednictwo pracy,

 • Stypendium szkoleniowe;

 • 9 - miesięczne płatne staże – 1289,83 zł/mc;

 • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe(IPD), szkolenia, pośrednictwo pracy;

 • Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Informujemy, że rekrutacja zostaje przedłużona od 02.07.2018 r. do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby osób

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51,

35-959 Rzeszów
Parter, pokój nr 114
e-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl akubas@rarr.rzeszow.pl

Tel.: 17 86 76 253

www.rarr.rzeszow.pl

Wartość dofinansowania projektu z UE 1 473 503,28 PLN.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.