Logo Krempna Gmina

News

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: E"PROW 2014-2020”- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II oraz przebudowę stacji

19.02.2018

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W dniu 08.11.2017 r. w Rzeszowie została podpisana pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa - Bogdana Romaniuka oraz Członka Zarządu - Lucjana Kuźniara, a Gminą Krempna reprezentowaną przez Wójta Gminy Krempna - Kazimierza Miśkowicza umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie; Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji: gospodarka wodno-ściekowa.

Celem operacji jest: Poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę 25 przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Krempna.

Jego szacowana wartość wynosi: 713.880,00 zł, a dofinansowanie – 369.316,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

Termin zakończenia: Wrzesień 2018 r.

W ramach operacji zostanie wykonanych 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody, zakupiony ciągnik, wóz asenizacyjny, przyczepa.

 

Należy tutaj przypomnieć, iż w latach 2013-2014 Gmina Krempna otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna” w ramach operacji na terenie Gminy Krempna zostało wykonanych 134 szt. przydomowych oczyszczalni zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.

 

E.T.-M.

M.L.

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.