Logo Krempna Gmina

News

XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Krempna

22.03.2017

 

                                                                                                    Krempna, 2017.03.21

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ) z w o ł u j ę XXI, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 29 marzec 2017 r. (środa) o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

7. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej za rok 2016. Zatwierdzenie bilansu rocznego za 2016. Rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

8. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krempnej

9.Ocena realizacji zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej,

c) przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2017 r.,

d) przyjęci ,, Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krempna na lata 2013 – 2032”

e) zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna
na lata 2017 - 2027

g) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 r.,

h) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

i) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krempna oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów,

j) określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
dla której prowadzącym jest Gmina Krempna, do postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów
oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów.

11. Interpelacje radnych.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

13. Informacja Powiatu Jasielskiego o zagrożeniach dotyczących przejezdności na drogach do Myscowej i Świątkowej Wielkiej.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

 

Czesław Skocz

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.