Logo Krempna Gmina

News

zawiadomienie o XX wyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

10.02.2017

                                                                                               Krempna, 2017.02.09

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ) z w o ł u j ę XX, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 17 luty 2017 r. (piątek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy
Krempna z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

7. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krempnej za 2016 r.

8. Ocena realizacji zadań statutowych przez sołectwo Krempna.

9. Ocena realizacji zadań statutowych przez sołectwo Polany.

10. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2017 – 2027.

-projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

-przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

- przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

- przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019.

- przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 w Gminie Krempna.

- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej.

11. Interpelacje radnych.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Skocz

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.