Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

14.12.2016

Krempna, 2016.12.13

 

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 )  z w o ł u j ę XIX, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 28 grudnia 2016 r. środa o godz. 10 30 w Urzędzie Gminy
Krempna ( sala widowiskowa) z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

  5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

  6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7a) zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.,

7b) zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.,

7c) uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2017 r.,

7d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2016 – 2026,

7e) trybu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krempna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

7f) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

7 g) uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.,

7 h) uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2017 r.

7 i) uchwalenie planów pracy komisji Rady Gminy na 2017 r.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji

                                                             Przewodniczący Rady

                                                                 Czesław Skocz

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.