Logo Krempna Gmina

News

XVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY KREMPNA

21.09.2016

      XVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY KREMPNA

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
      (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ) z w o ł u j ę XVII, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 26 wrzesień 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

  5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

  6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu.

- wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wraz z budynkami stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

- utworzenia Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

- przyjęcia Statutu Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

- odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale
Nr XX/140/2012 Rady Gminy Krempna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

8. Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
za okres od 1 października 2015 do 31 sierpnia 2016 r.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                    Czesław Skocz

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.