Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

09.06.2016

Krempna, 2016.06.08

 

 

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn zm.) z w o ł u j ę XV, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 12 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

 6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2015 rok wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

 1. Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna
  za 2015 r.

 2. Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2015 rok.

 3. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
  o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna
  za 2015 r.

 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna
  za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium.

 5. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr VIII/1/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna
  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

 6. Dyskusja

 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna
  za rok budżetowy 2015 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

- udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wyszowatka, stanowiącej własność gminy.

- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krempna, stanowiącej własność gminy.

- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wraz z budynkami stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Krempnej za 2015 rok.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2015 rok.

9. Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2015 r.:

 • Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie,

 • Informacja Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

10. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2015 r.

11. Interpelacje radnych.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady

Czesław Skocz

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.