Logo Krempna Gmina

News

zawiadomienie o III zwyczajnej sesji Rady Gminy Krempna

13.06.2024

 Krempna, 13.06.2024 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z póżn. zm.) z w o ł u j ę III, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z II Sesji Rady Gminy.
 5. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 6. Raport o stanie Gminy.

6.1 przedstawienie ,,Raportu o stanie gminy’’;

6.2.Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy’’ za 2023 rok.

6.3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krempna.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.

7.1.Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna
za 2023 r.

7.2.Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2023 rok.

7.3.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2023 r.

7.4.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna za 2023 rok i wniosku w sprawie absolutorium.

7.5.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 8/26/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

7.6.Dyskusja.

7.7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2023 rok.

7.8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna
za rok budżetowy 2023 r.

   8. Podjęcie uchwał w sprawie :

8.1. zmian budżetu Gminy Krempna na 2024 r.,

8.2. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata
2024-2036,

8.3. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krempna lub jej jednostkom organizacyjnym,

8.4. określania zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Krempna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

8.5.  przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

8.6. przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

8.7. przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

8.8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Świątkowa Mała
w trybie bezprzetargowym.

9. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.

10.  Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2023 r.:

 • Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie,
 • Informacja Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

11. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2023 r.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad sesji.                                         

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Krempna

                                                                                                                  Maria Sanicka

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.