Logo Krempna Gmina

News

Podpisanie umowy na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krempnej – lokalizacja Kotań”.

21.05.2024

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

 

Podpisanie umowy na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krempnej – lokalizacja Kotań”.

 

 

W dniu 17 maja 2024 r. Wójt Gminy Krempna Pani Katarzyna Maciejczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Urszuli Delimat podpisała umowę na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krempnej – lokalizacja Kotań”.

W ramach postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: FLOEN ADAM HOLENDER, ul. Ikara 26, 38-400 Krosno. Wartość zamówienia wynosi: 2.456.977,51 zł w tym: 2.334.128,62 zł to środki pozyskane przez Gminę Krempna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozostałej dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania zadania.

2. Wykonanie wszelkich robót budowlanych.

3. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych.

Planowana data ukończenia inwestycji: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Obowiązek stworzenia PSZOK wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2024 r. poz. 399). Planowane przedsięwzięcie ma na celu uzupełnienie funkcjonującego na terenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie obszarem ogrodzonym, na terenie którego przewidziano plac utwardzony oraz zabudowę złożoną z wiaty na kontenery, budynek administracyjno-magazynowy, tablice informacyjne
i edukacyjne. Wokół terenu objętego inwestycją zaplanowano zieleń izolacyjną w formie gęstego żywopłotu.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę środowiska przyrodniczego, jak też na wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.