Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XLIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

13.03.2024

Krempna, dnia 12 marzec 2024 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

    Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2023 r. poz 40 z późn. zm.) zwołuję XLIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krempna, która odbędzie się w dniu  21 marca 2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Krempna.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu  z XLI Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu  z XLII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 7. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej za 2023 r.
 8. Ocena realizacji zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej.
 9.  Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krempnej.
 10.  Sprawozdanie finansowo – rzeczowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej za rok 2023. Zatwierdzenie bilansu rocznego za 2023. Rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej,
 2. zmian budżetu Gminy Krempna na 2024 r.,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna
  na lata 2024 – 2036,
 4. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
 5. zmiany uchwały nr X/69/2011 Rady Gminy Krempna z dnia 10 listopada 2011 r.
  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
 6. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
  za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 7. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu. ,, RaP STEAM – robotyka
  i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego,
 8. przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2024 r.,
 9. nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Krempnej.

12. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Krempna z kadencji 2018 -2024.

13. Wolne wnioski i zapytania.                                                            

14. Zamknięcie obrad sesji                                                            

 

Przewodniczący Rady Gminy Krempna

                                                                                                          Wiesław Kmiecik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.