Logo Krempna Gmina

News

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2024 roku

03.01.2024

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2024 roku

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2024 roku

Urząd Gminy w Krempnej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu, są obowiązani do złożenia do końca stycznia 2024 pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. oraz dokonania stosownej opłaty.

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty wynosi:

- 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4.5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,

- 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4.5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,

- 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18 proc. zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

- 1.4 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4.5 proc zawartości alkoholu i piwa,

- 1.4 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4.5 proc. do 18 proc. alkoholu i piwa,

- 2.7 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu.

Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2024 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Krempnej.

Nr rachunku bankowego: 92 86 36 10 15 20 04 16 02 58 62 0001 Bank Spółdzielczy
w Rymanowie
 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy. Następnie dowód opłaty należy przesłać do Urzędu Gminy
w Krempnej
 za pośrednictwem:

- maila  ugkrempna@wp.pl

lub okazać w pokoju Nr 8 znajdujących się na I piętrze w Urzędzie Gminy Krempna.

Wpłaty można także dokonać w kasie Urzędu Gminy w Krempnej.

 

 

 

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust.2,

2) zgodnie z art.  18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30% tej opłaty,

3) zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia
 (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Formularz oświadczenia dostępny jest poniżej

Druk oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu za 2023 rok.

Dokładne informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Krempna, Krempna 85, pokój 8, tel. 13 44 14 045.

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.