Logo Krempna Gmina

News

XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Krempna

15.03.2016

Krempna, 2016-03-11

 

 

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn zm.) z w o ł u j ę XIII, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 21 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11 oo w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krempnej z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

 6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 7. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej za rok 2015. Zatwierdzenie bilansu rocznego za 2015 r. Rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
  w Krempnej.

8. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krempnej.

9. Ocena realizacji zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Krempnej.

10. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego
za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej,

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.,

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2016 – 2020,

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki,

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2016 r.,

- przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Krempnej w Publiczne Przedszkole oraz włączenia Publicznego Przedszkola do Zespołu Szkół w Krempnej.

11. Interpelacje radnych.

    12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady

Czesław Skocz

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.