Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XL zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

23.10.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę XL, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023
   wraz z wynikiem egzaminu ósmoklasisty.
 9. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
  w Krempnej za okres od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
 2. zmian budżetu Gminy Krempna na 2023 r.,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2023 – 2036,
 4. przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 5. przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 6. przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 7. przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 8. przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 10. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 11. uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.,
 12. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Krempna
  w trybie bezprzetargowym,
 13. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Wyszowatka,
 14. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Krempna.
 1. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                         

Proszę o wzięcie udziału w sesji                                                         

                                

                                                                                                          Przewodniczący

       Rady Gminy Krempna

                                                                                            

                                                                                                         Wiesław Kmiecik

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.