Logo Krempna Gmina

News

komunikat powiatowego lekarza weterynarii dotyczący ASF

21.09.2023

04.09.2023 r.

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JAŚLE

aktualizacja na dzień 1 września 2023 r.

 

Na terenie powiatu jasielskiego stwierdzono wstąpienie sześciu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików

 

 • ognisko nr 1  dnia 9 lutego 2023 r. u odstrzelonego dzika  na terenie miejscowości Rozstajne w gminie Krempna;
 • ognisko nr 2  dnia 1 czerwca 2023 r. u padłego dzika  na terenie miejscowości Brzezowa w gminie Nowy Żmigród;
 • ognisko nr 3  dnia 6 czerwca 2023 r. u padłego dzika  na terenie miejscowości Jaworze w gminie Nowy Żmigród.
 • ognisko nr 4dnia 14 sierpnia 2023 r. u padłegodzika na terenie miejscowości Harklowa w gminie Skołyszyn;
 • ognisko nr 5dnia 22 sierpnia 2023 r. u odstrzelonegodzika na terenie miejscowości Samoklęski w gminie Osiek Jasielski;
 • ognisko nr 6dnia 28 sierpnia 2023 r. u odstrzelonego dzika na terenie miejscowości Świątkowa Wielka w gminie Krempna.

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1677 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,określa nową regionalizację zgodnie, z którą na terenie powiatu jasielskiego :

obszar objęty ograniczeniami I obejmuje gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,

obszar objęty ograniczeniami IIobejmuje gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993 w powiecie jasielskim.

 

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle przypomina

 

Afrykański pomór świń (AfricanSwine Fever - ASF) to zakaźna choroba wirusowa,                na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Śmiertelność świń w stadzie sięga 100%.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, kosztami zwalczania choroby, wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego.
 

Stwierdzenie ASF u dzików stanowi potencjalne źródło transmisji chorobyna świnie utrzymywane w gospodarstwach.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń utrzymywanych we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie (w tym na użytek własny) nakazuje się:

a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

 b) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

 c) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym:

 • szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
 • długość – nie mniejsza niż 1 m,

a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,

 d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

i) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,

jednocześnie zakazuje się:

a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II i III, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

 b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzikówi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Ponadto w gospodarstwach komercyjnych (utrzymujących świnie nie na użytek własny) obowiązuje nakaz :

 1. prowadzenia rejestrów:

środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa służących do przewozu świń, paszy, UPPZ;

osób, które wchodziły do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

 1. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 2. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 3. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 4. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń
 5. uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie, przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, znajdują się tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,
 6. monitorowanie i zwalczanie gryzoni;
 7. na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III wyłożenia mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
 • wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa,
 • wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

 

Wraz z ustanowieniem na dotychczasowym obszarze wolnym strefy objętej ograniczeniami pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie oraz budynki, w których przechowuje się paszę i ściółkęmuszą zostać ogrodzone. Ogrodzenie ochronne  powinno być wykonane w terminie 6 miesięcy od czasu umieszczenia danego terenu w obszarze objętym ograniczeniami. 

Przemieszczanie świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarze objętym ograniczeniami II jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle.

Każdy przypadek znalezienia padłego dzika lub dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym należy zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynariiw Jaśle (nr tel. 13 4464321, 609793079) lub do Dyżurnego Policji w Jaśle.

Wszelkie informacje na temat afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz mapy stref zagrożeń, można znaleźć na stronie Głównego Lekarza Weterynarii, pod linkami:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

ZALECA ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM OBOWIĄZKU STOSOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI RÓWNIEŻ PODCZAS ZJEŻDŻANIA MASZYN ROLNICZYCH Z PÓL DO GOSPODARSTW

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.