Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XXXVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

02.06.2023

Krempna, 02.06.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXVI, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 10 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 5.  Przyjęcie protokołu obrad z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 6.  Przyjęcie protokołu obrad z XXXV Sesji Rady Gminy.
 7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 8. Raport o stanie Gminy.

8.1 przedstawienie ,, Raportu o stanie gminy’’;

8.2.Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy’’ za 2022 rok.

8.3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krempna.

9.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2022 r.

9.1.Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna
za 2022 r.

9.2.Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2022 rok.

9.3.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2022 r.

9.4.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna za 2022 rok i wniosku w sprawie absolutorium.

9.5.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 8/3/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

9.6.Dyskusja.

9.7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2022 rok.

9.8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2022 r.

   10. Podjęcie uchwał w sprawie :

10.1.zmian budżetu Gminy Krempna na 2023 r.,

10.2 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata
2023-2036,

10.3 przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,, Dorzecza Wisłoki” na lata 2022 – 2030,

10.4 wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu,

10.5 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,

10.6 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

11. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.

12.  Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2022 r.:

 • Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie,
 • Informacja Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

13. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2022 r.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad sesji.                                         
 

Przewodniczący Rady Gminy Krempna

                                                                                             Wiesław Kmiecik

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.