Logo Krempna Gmina

News

KORZYSTNE ZMIANY DLA ROLNIKÓW

04.07.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KORZYSTNE ZMIANY DLA ROLNIKÓW
Szanowni Państwo,
15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Wprowadziły one wiele zmian, z których najważniejsze to:
Emerytura rolnicza w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego
Rolnik – emeryt, nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego aby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.
Nadal może prowadzić działalność rolniczą w swoim gospodarstwie rolnym bez ryzyka zawieszenia części uzupełniającej tego
świadczenia.
Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej
Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony
do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 r.
– po 1% emerytury podstawowej za każdy rok.
Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności
do pracy
Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę
dzierżawy na okres krótszy niż 10 lat (np. na okres przyznania prawa do renty).
Rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników
Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy mogą nadal
podlegać temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących
aktywności:
pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania
zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali
skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty,
pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania
studiów podyplomowych,
pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, odbywania służby zastępczej.
Rolnicy i domownicy, spełniający wskazane warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników,
składając oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje wówczas nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie
to zostało złożone w Kasie.
„Przywrócenie” do ubezpieczenia społecznego rolników
Rolnicy i domownicy, którzy z powyższych tytułów zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników przed 15 czerwca br.
mogą powrócić do tego ubezpieczenia w okresach wyłączenia. „Przywrócenie” do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga
złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r.
Umożliwi to uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub wykazanie
nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, który wymagany jest m.in. przy rozpoczęciu przez rolnika lub domownika prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularz wniosku (KRUS UD-98/2022_06) dostępny jest w każdej jednostce terenowej
oraz na stronie internetowej Kasy.
Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników – emerytów
Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus
rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.
Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować do Centrów Rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób
niepełnosprawnych. Turnus regeneracyjny będzie trwał 7 dni.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.krus.gov.pl

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.