Logo Krempna Gmina

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o wyłożeniu do wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krempna na lata 2015-2020

 

 

 

 15079_PGN_ gmina Krempna.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Szanowny Mieszkańcu Gminy Krempna!

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

 

Szanowny Mieszkańcu Gminy Krempna!

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

§ redukcji emisji gazów cieplarnianych,

§ zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

§ zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza

§ zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gmin funkcjonujących w obrębie Związku. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informację pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.krempna.pl 

w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@pgksa.pl w terminie do 26 czerwca 2015  roku. 

 

Dodatkowe informacje:

Wykonawca – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy; www.pgksa.pl telefon 52 345 60 81; email pgn@pgksa.pl

Urząd Gminy – Krempna 85; 38-232 Krempna; tel. 13 4414045

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

Wójt Gminy Krempna

Kazimierz Miśkowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta mieszkańca gminy Krempna

 

 

 

 

 Ankieta Mieszkańca Gminy Krempna

 

 

 

 

 

Ankieta przedsiębiorcy Krempna

 

 

 

 

 Ankieta_Przedsiebiorcy Krempna.doc

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.